definició d'estratègia

La cojuntura del mercat actual comporta revisar totes les despeses empresarials. Cada empresa ha d'adaptar-se als canvis que se li presenten i prendre les seves decisions.

 

Els marges comercials són cada vegada més ajustats i per això té una importància molt gran gestionar de forma òptima les compres de l'empresa.

 

A Optimal Cost analitzem l'estructura de les partides de compres i les tractem individualment.

 

Definim la nostra estratègia tenint en compte:

  • El mercat i sector al que pertany l'empresa

  • La composició administrativa i estructura actual del departament de compres

  • La planificació i els controls que es segueixen actualment

  • Millorar la relació entre clients i proveïdors