metodologia

  • Sempre hi ha marge de millora a les compres empresarials en relació a preu, estoc, forma de pagament, servei i qualitat.

  • Optimal Cost pot actuar com a departament de compres extern en els casos en que les empreses no disposin dels recursos humans necessaris per poder negociar amb tots els proveïdors.

  • Optimal Cost ofereix el temps necessari per aconseguir aquestes millores sense que això suposi cap cost addicional.