despeses analitzades

A Optimal Cost analitzem i presentem propostes de millora en qualsevol categoria de despeses en les que hi pugui haver rebaixa de costos.

 

Són objecte d'estudi:

 Els béns i serveis més comuns a les empreses, els casos de compres esporàdiques, les inversions en tecnologia  i les compres que, pels seus volums, puguin ser estratègiques pels  nostres clients. 

 

Dins dels béns i serveis més comuns a les empreses, fem una divisió en 3 categories de despeses:

 

  • Energia/Subministraments

Analitzem que les necessitats industrials del client es corresponguin amb els pagaments pels serveis rebuts i que l'aprofitament de cadascun dels subministraments siguin els òptims. Són exemples d'aquest tipus: electricitat, gas, telecomunicacions, combustible, aigua, etc ...

 

  • Compres indirectes

El poder de compra d'Optimal Cost i els acords amb subministradors, permeten aconseguir uns preus més ajustats independentment de la dimensió de l'empresa. Tipologia de compres indirectes: embalatges cartró, film, etiquetes, material d'oficina, impremta, fulletons, uniformes, material de neteja, mobiliari, rètols, etc ...

 

  • Serveis generals

L'àmplia base de dades de proveïdors i els acords amb col·laboradors especialitzats dels diferents sectors, permeten aconseguir uns preus preferents en camps com: logística, màrqueting, informàtica, neteja, vigilància, gestió de residus, servei d'enviaments, tractament de documentació confidencial per destruir, agència de viatges, ETT, etc ...