mètode de treball

  • Identificar les despeses objecte de col·laboració. Decidir, amb l'empresa, les partides en les que Optimal Cost gestionarà la reducció de costos.

  • Anàlisi i classificació de les despeses. Identificar els costos de les compres actuals. Conèixer les necessitats de l'empresa i decidir les accions a dur a terme.

  • Estudi de mercat dels proveïdors actuals i possibles. Partint dels proveïdors i qualitats actuals, cercar alternatives mantenint o millorant  qualitats i reduint preus. Negociació, si cal, amb els proveïdors actuals.

  • Estimació de l'estalvi objectiu. Informar a l'empresa dels resultats de l'anàlisi  obtingut i dels estalvis previstos en cadascun dels apartats.

  • Contractació dels serveis. Definició dels aspectes tècnics i econòmics que es duran a terme per assolir l'objectiu fixat.

  • Implicació, seguiment i acompanyament. Comprovar que s'assoleixen els estalvis de costos previstos. Controlar que es compleixen tots els acords amb els proveïdors. Disponibilitat per acompanyar a l'empresa en qualsevol incidència que calgui resoldre.